Καλάθι Αγορών

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όροι Χρήσης ιστοσελίδας www.oinognosia.wine

Για συναλλαγές μεταξύ της εταιρίας: ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  “www.oinognosia.wine”, ΒΡΑΣΙΔΟΥ 130, ΣΠΑΡΤΗ, Τ.Κ 23100 εφεξής αναφερόμενη ως www.oinognosia.wine και του πελάτη εφεξής αναφερόμενου ως ΠΕΛΑΤΗΣ.

Η εταιρία ειδικεύεται στην πώληση εμφιαλωμένων κρασιών, ποτών και συναφών προϊόντων.

1.1 Γενικοί Όροι

To www.oinognosia.wine διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσα από τον παρόντα ιστότοπο. Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να ενημερώνει την παρούσα ιστοσελίδα εγκαίρως, για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους αυτούς.
To www.oinognosia.wine δεσμεύεται όσον αφορά την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται στον ιστότοπο www.oinognosia.wine, στο βαθμό που αυτές είναι πρωτογενείς πληροφορίες προερχόμενες από το ίδιο και τους συνεργάτες του. Το www.oinognosia.wine όμως, πέραν των πρωτογενών πληροφοριών, αναμεταδίδει και αναπαράγει πληροφορίες από έγκυρα και αξιόλογα μέσα τα οποία έχει λεπτομερώς αξιολογήσει. Εν τούτοις δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την πληρότητα και την εγκυρότητα πληροφοριών τρίτων πηγών που αναπαράγονται ή αναμεταδίδονται από το www.oinognosia.wine καλή τη πίστη.

1.2 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο παρών ιστότοπος (web site) www.oinognosia.wine είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα του Οινογνωσία. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων (web pages) (άρθρων, περιγραφών προϊόντων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, άρθρων κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.oinognosia.wine και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου για οποιονδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια ή έγκριση του www.oinognosia.wine.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα του www.oinognosia.wine, του ιστοτόπου www.oinognosia.wine, των προϊόντων και υπηρεσιών του www.oinognosia.wine και των συνεργατών, παραγωγών και αντιπροσώπων, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και η εμφάνισή τους στον παρόντα ιστότοπο επ’ ουδενί συνιστά ή επιτρέπει την ελεύθερη χρήση τους, αναπαραγωγή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών τους.

1.3 Όροι Χρήσης

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ (www.oinognosia.wine) πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του www.oinognosia.wine, να έχουν προσβλητικό χαρακτήρα ή να είναι ποινικά κολάσιμες. Όλοι οι επισκέπτες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών ή όσο ορίζει ο νόμος για τη κατανάλωση αλκοόλ στη χώρα κατοικίας τους.

1.3.1 Συγκατάθεση του πελάτη

Η επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον πελάτη συνεπάγεται την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων γενικών όρων πώλησης. Η αγορά μέσω e-mail, τηλέφωνου, φαξ ή αλληλογραφίας συνεπάγεται επίσης την αποδοχή των παρόντων όρων.

1.3.2 Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων της παραγγελίας σας, έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως και αδαπάνως από την αγορά κάποιων ή και όλων των προϊόντων της παραγγελίας σας, επιστρέφοντας στην εταιρία μας τα εν λόγω προϊόντα στην ίδια άριστη κατάσταση που τα παραλάβατε και καταβάλλοντας μόνο τα έξοδα επιστροφής τους. Σε περίπτωση ασκήσεως του δικαιώματος υπαναχώρησης, το www.oinognosia.wine θα σας επιστρέψει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή το σύνολο του τιμήματος των επιστραφέντων προϊόντων, και ο τρόπος επιστροφής των καταβληθέντων χρημάτων σας θα καθορίζεται κατόπιν επικοινωνίας και συνεννοήσεως μαζί σας. Διευκρινίζεται ότι το χρηματικό ποσό που θα σας επιστραφεί λόγω υπαναχώρησης από τη σύμβαση και κατόπιν επιστροφής των παραγγελθέντων προϊόντων, αντιστοιχεί αμιγώς και αποκλειστικά στο καταβληθέν ποσό αγοράς των προϊόντων και όχι στο καταβληθέν χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδα αποστολής τους.
Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, θα πρέπει: α) να συμπληρώσετε και να αποστείλετε την ειδική δήλωση υπαναχώρησης που θα βρείτε στη ΦΟΡΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ, β) να συμπεριλάβετε οπωσδήποτε την απόδειξη λιανικής πώλησης, ταυτόχρονα με την αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης. και γ) να αποστείλετε στη διεύθυνση μας το προϊόν στην ίδια άριστη κατάσταση που το παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχει αλλοιωθεί, αποσφραγισθεί ή παραβιασθεί η συσκευασία του και επιβεβαιώνοντας οπωσδήποτε ότι δεν έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις του προϊόντος. Η επιστροφή και η υπαναχώρηση θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως της εταιρείας μας βάσει των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων.

1.3.3 Δικαίωμα Αντικατάστασης/ Επιστροφής

Παρά τη διαρκή προσπάθεια μας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα το προϊόν που θα παραλάβετε να είναι ελαττωματικό ή αλλοιωμένο. Εάν, λοιπόν, συντρέχει υπαιτιότητα της εταιρίας μας, τότε έχετε το δικαίωμα εντός 48 ωρών από την παραλαβή του ελαττωματικού ή αλλοιωμένου προϊόντος να ζητήσετε είτε την αντικατάσταση του με άλλο είτε την επιστροφή των χρημάτων σας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει εντός της ανωτέρω προθεσμίας να ενημερώσετε την εταιρία μας και να μας αναφέρετε κατά τρόπο συγκεκριμένο το πρόβλημα που εμφανίστηκε, καθώς επίσης και να αποστείλετε στη διεύθυνση μας με έξοδα σας το προϊόν στην κατάσταση που το παραλάβατε, συνοδευόμενο από το εκδοθέν Τιμολόγιο Πώλησης – Δελτίο Αποστολής ή την Απόδειξη Λιανικής-Δελτίο Αποστολής. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την επιστροφή του ότι το προϊόν ήταν ελαττωματικό ή αλλοιωμένο από υπαιτιότητα μας, η εταιρεία μας καλύπτει τα έξοδα επιστροφής του, και κατόπιν συνεννόησης μαζί σας είτε σας αποστέλλει αδαπάνως καινούριο προϊόν, είτε σας επιστρέφει τα χρήματα της αγοράς του.

1.3.4 Δυνατότητα Ακύρωσης Παραγγελίας

Μπορείτε να ακυρώσετε αδαπάνως την παραγγελία σας, υπό την προϋπόθεση ότι η ακύρωση θα γίνει πριν την αποστολή της. Σε περίπτωση ακύρωσης της παραγγελίας μετά την αποστολή της και πριν την παράδοσή της, ο πελάτης επιβαρύνεται μόνον με τα σχετικά έξοδα μεταφοράς.
Σημείωση (1): Σε περίπτωση τυχόν παραλαβής λανθασμένου προϊόντος ( δηλαδή προϊόντος διαφορετικού από αυτό που παραγγείλατε), παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε αμέσως, προκειμένου να το αντικαταστήσουμε άμεσα, χωρίς οικονομική επιβάρυνση μεταφορικών εξόδων.
Σημείωση (2): Σε κάθε περίπτωση αιτήματος επιστροφής τμήματος ή του συνόλου της παραγγελίας σας για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας για την καλύτερη και πιο αποτελεσματική εξυπηρέτηση σας.

1.4 Προστασία Προσωπικού Απορρήτου

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή και χρήστη των υπηρεσιών του www.oinognosia.wine διέπεται από όρους του παρόντος καθώς και υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Νόμου 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Το www.oinognosia.wine ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet, και διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του επισκέπτη ή του εγγεγραμμένου μέλους ή του πελάτη, ρητά δε δεσμεύεται να μην τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα απολύτως λόγο, με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το www.oinognosia.wine διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ή καταγράφει κατά την εγγραφή του ως μέλος ο ίδιος ο επισκέπτης / χρήστης, ή αποστέλλει μέσω οποιαδήποτε φόρμας επικοινωνίας ή κατά την τοποθέτηση παραγγελίας, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας του www.oinognosia.wine με τον ιδιοκτήτη των προσωπικών δεδομένων. Τα ανωτέρω στοιχεία τηρούνται σε ασφαλή ηλεκτρονικό υπολογιστή κέντρου επεξεργασίας δεδομένων για την ασφάλεια του οποίου έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που περιέχει η πλέον σύγχρονη τεχνολογία των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των Βάσεων Δεδομένων.

Το www.oinognosia.wine συνεργάζεται με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (για παράδειγμα επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών, τράπεζες, υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων όπως το Paypal, εταιρείες μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier), εταιρίες είσπραξης οφειλών κλπ.) υπηρεσίες καταγραφής στατιστικών, παρόχους υπηρεσιών ΙΤ (π.χ. κέντρα υπολογιστών, host providers, υπηρεσίες backup, υπηρεσίες βάσεων δεδομένων), απαραίτητων για την διενέργεια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ή και την εξασφάλιση των δεδομένων ή και την εξυπηρέτηση των χρηστών του διαδικτυακού τόπου. Αυτοί οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, εφόσον είναι απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών τους. Αυτοί οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και τους κανονιστικούς νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας.

Εντούτοις, το www.oinognosia.wine δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στον βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, και δεν αναλαμβάνει τη σχετική οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί είτε να επικοινωνήσει με την εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για να απευθύνει οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πολιτική τήρησης των προσωπικών του δεδομένων, ή προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του, ή μέσω της διαχείρισης του Λογαριασμού του να επιφέρει διορθώσεις ή αλλαγές των στοιχείων του, ή και να διαγράψει τον Λογαριασμό του από το διαδικτυακό τόπο του www.oinognosia.wine.

Το www.oinognosia.wine συγκεντρώνει και μπορεί να διατηρεί επ’ άπειρον δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα (δηλαδή δεδομένα μέσω των οποίων είναι αδύνατος ο προσδιορισμός του ατόμου που τα υπέβαλλε) για λόγους στατιστικής επεξεργασία, επισκεψιμότητας των ιστοτόπων της κλπ.

Cookies
Το www.oinognosia.wine δε χρησιμοποιεί μόνιμα cookies (persistent cookies) για να συγκεντρώσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών κατά την πλοήγηση του επισκέπτη στο δικτυακό του τόπο. Εν τούτοις, ορισμένες ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου μπορεί να χρησιμοποιούν προσωρινά (session) cookies, τα οποία διαγράφονται μόλις ο Browser του επισκέπτη ή και χρήστη κλείσει και τερματιστεί η σύνδεσή του με το διαδικτυακό τόπο του www.oinognosia.wine

Links to other sites (“Δεσμοί”)
Το www.oinognosia.wine περιλαμβάνει links (“δεσμούς”) προς άλλους ιστοτόπους οι οποίοι και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το www.oinognosia.wine για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν .

IP Addresses (“Διευθύνσεις IP”)
Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη ή και χρήστη έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο www.oinognosia.wine αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων ή για την προστασία από κακόβουλες επιθέσεις προς το www.oinognosia.wine, υπόκεινται δε στους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται προηγουμένως.

1.5 Απόψεις Χρηστών και Πελατών

Το www.oinognosia.wine παρέχει στους χρήστες και πελάτες του τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν τις απόψεις τους σχετικά με κάποιο προϊόν που εκτίθεται στον ιστότοπο, καθώς και να σχολιάσουν άρθρα και απόψεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο αυτόν. Το περιεχόμενο αυτό είναι και παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη από τον οποίο πηγάζει και ο χρήστης παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για αυτό.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται μετά από προηγούμενο έλεγχο από το www.oinognosia.wine και ότι αυτό διατηρεί το δικαίωμα να μην εγκρίνει την δημοσίευσή τους, καθώς και να απομακρύνει εκ των υστέρων οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημοσιευτεί από τον χρήστη.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες του www.oinognosia.wine μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο με το οποίο δε συμφωνεί. Επίσης κατανοεί και αποδέχεται ότι το www.oinognosia.wine δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή ότι είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί από κάποιον χρήστη. Οι κρίσεις και απόψεις των χρηστών και πελατών είναι απολύτως προσωπικές, και ο προέλεγχος καθώς και η δημοσίευσή τους από το www.oinognosia.wine δε σημαίνει ότι αυτό συμφωνεί ή αποδέχεται τις κρίσεις ή απόψεις τους ή ότι συμφωνεί με την ορθότητά τους.

1.6 Φωτογραφίες προϊόντων

Οι φωτογραφίες στα προιόντα καθώς και η περιγραφή τους, βασίζεται στα στοιχεία που λαμβάνουμε από τις εταιρίες / επίσημους αντιπρόσωπους κάθε φορά και είναι ενδεικτικές. Ενδέχεται η φωτογραφία του προιόντος να μην ανταποκρίνεται πλήρως στο κάθε προιόν, για λόγους διαφορετικής διαθεσιμότητας ανά περιοχή / χώρα και περίοδο.

1.7 Τιμές

Οι τιμές αναγράφονται σε ευρώ. Συμπεριλαμβάνεται ο εκάστοτε ισχύων Φ.Π.Α, όχι ωστόσο τα έξοδα αποστολής, ούτε τυχόν φόροι, δασμοί ή τέλη, τα οποία μπορεί να ισχύουν στον τόπο αποστολής, για την πληρωμή των οποίων ευθύνεται ο παραλήπτης.

Οι τιμές των προμηθευτών της εταιρίας βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη, οι τιμές που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα είναι τροποποιήσιμες ανά πάσα στιγμή.

Όλες οι τιμές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της εταιρίας με κάθε επιφύλαξη τυπογραφικού λάθους.

Οι τιμές στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορούν να διαφέρουν από το φυσικό μας κατάστημα ανάλογα με τις προσφορές και τις εκπτώσης προβολής της εκάστοτε εταιρίας και παραγωγού.

1.8 Καταχώριση Παραγγελίας

Ο πελάτης μπορεί να τοποθετήσει την παραγγελία του στην εταιρία μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας, μέσω e-mail, τηλέφωνου, φαξ ή αλληλογραφίας. Όταν ο πελάτης παραγγέλνει μέσω διαδικτύου, συμπληρώνει ο ίδιος τα στοιχεία του στο αντίστοιχο δελτίο παραγγελίας. Ο πελάτης καλείται να ξαναδιαβάσει το δελτίο πριν ενεργοποιήσει την παραγγελία του. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε λανθασμένη αποστολή e-mail ούτε για οποιοδήποτε λάθος κατά την αποστολή των δεμάτων το οποίο οφείλεται στην λανθασμένη συμπλήρωση του δελτίου παραγγελίας από τον πελάτη.

1.9 Επιβεβαίωση Παραγγελίας

Ο πελάτης λαμβάνει την επιβεβαίωση της παραγγελίας του μέσω e-mail με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κάποιο λάθος στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία δήλωσε στο δελτίο παραγγελίας.

1.10 Πληρωμή

Στα πλαίσια της πληρωμής μέσω πιστωτική ή χρεωστικής κάρτας ή PayPal, ο λογαριασμός του πελάτη δεσμεύεται άμεσα για την αξία των προϊόντων και την αξία των μεταφορικών, όπου αυτά υπάρχουν, κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της υποβολής παραγγελίας. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία.

1.11 Τρόποι Πληρωμής

Οι τρόποι πληρωμής εμφανίζονται στη σελίδα Τρόποι Πληρωμής.

Η εταιρία έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία από πελάτη με τον οποίον υπήρξε στο παρελθόν πρόβλημα πληρωμής ή παραλαβής.

1.12 Μέτρα κατά της απάτης

Οι πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας αποτελούν αντικείμενο ελέγχου το οποίο έχει ως στόχο την καταπολέμηση της απάτης κατά την χρήση της πιστωτικής κάρτας. Η εταιρία είναι ο παραλήπτης των πληροφοριών που σχετίζονται με την παραγγελία του πελάτη. Η μη αποστολή των στοιχείων αυτών εμποδίζει την πραγματοποίηση συναλλαγών με την εταιρία. Η μη πληρωμή εξαιτίας πλαστής ή κλεμμένης πιστωτικής κάρτας θα έχει ως συνέπεια την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων του πελάτη, που τοποθέτησε την σχετική παραγγελία, σε ένα ειδικό αρχείο. Οποιαδήποτε παράνομη δήλωση ή ψευδής πληροφορία θα αποτελεί επίσης αντικείμενο ειδικής μεταχείρισης. Η εταιρία έχει το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία από πελάτη με τον οποίον υπήρξε στο παρελθόν πρόβλημα πληρωμής ή παραλαβής.

1.13 Τιμολόγηση

Το δελτίο παραγγελίας που συμπληρώνει ο πελάτης μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας δεν αντιστοιχεί σε τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς. Ανεξαρτήτως του τρόπου τοποθέτησης της παραγγελίας και του τρόπου πληρωμής, ο πελάτης λαμβάνει το τιμολόγιο/απόδειξη αγοράς της παραγγελίας του κατά την παράδοση του προϊόντος, μέσα στο δέμα. Η εταιρία διατηρεί στη διάθεση της αντίτυπο κάθε τιμολογίου/απόδειξης αγοράς.

1.14 Αποστολή / Παράδοση

1.14.1 Τρόποι και Έξοδα Αποστολής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους και τα έξοδα αποστολής θα βρείτε στη σελίδα ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ.

1.14.2 Συσκευασία

Τα προϊόντα προς αποστολή συσκευάζονται με τη μεγαλύτερη προσοχή και τηρούν όλους τους σχετικούς κανονισμούς. Οι διαδικασίες και η τεχνολογία που χρησιμοποιούνται εξελίσσονται έτσι ώστε να βελτιώνεται ο τρόπος συσκευασίας και στοχεύουν πάνω από όλα στην ικανοποίηση του πελάτη.

1.14.3 Σε περίπτωση απεργίας και ανωτέρας βίας

Η εταιρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ενημερώσει τον πελάτη για την κατάσταση της αποστολής του δέματος του σε περίπτωση που οι μεταφορικές εταιρίες ή τα ταχυδρομεία απεργούν ή σε άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

1.14.4 Ευθύνη

Η εταιρία απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της σχετικά με την παράδοση των παραγγελιών σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την εσφαλμένη χρήση του προϊόντος από τον πελάτη.

Οι ιστοσελίδες που είναι άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένες στην ιστοσελίδα της εταιρίας δεν είναι υπό τον έλεγχο της εταιρίας. Κατά συνέπεια, η εταιρία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Οι σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται μόνο για την διευκόλυνση του πελάτη.

1.15 Προσωπικά Δεδομένα

1.15.1 Απόρρητο πληροφοριών και σεβασμός του ιδιωτικού απορρήτου

Όταν τοποθετείτε την παραγγελία σας, οι πληροφορίες που λαμβάνει η εταιρία μας προστατεύονται από το ιδιωτικό απόρρητο. Οι πληροφορίες αυτές ΔΕΝ περιλαμβάνουν στοιχεία πιστωτικής κάρτας (αριθμός, όνομα κατόχου, CCV2, ημερομηνία λήξης, κλπ). Οι πληροφορίες Που λαμβάνει η εταιρία μας είναι υπό τον έλεγχο της εταιρίας και δεν γίνονται γνωστές σε κανέναν τρίτο. Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση χρησιμοποιείται μόνο για ό,τι έχει σχέση με την παραγγελία σας, και για να λαμβάνεται τις προσφορές και τα νέα μας με το newsletter. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Για να το επιτύχουμε αυτό, διατηρούμε το δικαίωμα να επιφέρουμε αλλαγές στις παραπάνω πολιτικές ανά πάσα στιγμή. Όλες οι πληροφορίες συλλέγονται νομίμως και σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται από τις εσωτερικές μας υπηρεσίες και ότι έχετε κάθε δικαίωμα πρόσβασης και τροποποίησης των προσωπικών σας δεδομένων.

Με την αποδοχή των όρων χρήσης δηλώνεται ότι συμφωνείτε και δέχεστε να μπείτε στην mailing list του www.oinognosia.wine, με την οποία ενημερώνεστε για τα νέα και τις προσφορές.

1.15.2 Ασφάλεια Συναλλαγών

Οι ιστοσελίδες για την είσοδο στον λογαριασμό σας (login) διαθέτουν πιστοποιητικό ασφαλείας έτσι ώστε να προστατευθεί το απόρρητο του όνομα χρήστη και του κωδικού σας. Λαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις ώστε να διατηρούμε τα στοιχεία των παραγγελιών ασφαλή.

Την ευθύνη των πληρωμών την έχει η αντίστοιχη Τράπεζα ή και το PayPal αφού το κατάστημά μας χρησιμοποιεί την διαδικασία redirect, δηλαδή την παραπομπή σε σελίδες της Τράπεζας ή του PayPal για την ασφαλή πληρωμή (εκκαθάριση) μέσω της πιστωτικής σας κάρτας ή του PayPal λογαριασμού σας. Με εξαίρεση την αμέλεια εκ μέρους μας, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν απώλειες που οφείλονται σε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς.

1.16 Οροι χρήσης

Αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του www.oinognosia.wine, συμφωνείτε ρητώς και αμετακλήτως ότι είστε άνω των 18 ετών για την αγορά προίόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και οτι η διεύθυνση email σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εμάς για να λαμβάνεται το newsletter με τις προσφορές και τα νέα μας.

1.17 Τροποποίηση των γενικών όρων πώλησης

Οι παρόντες όροι είναι τροποποιήσιμοι ανά πάσα στιγμή, ο πελάτης καλείται συνεπώς να τους συμβουλεύεται όσο πιο συχνά γίνεται.

Για οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια αφορά τους πελάτες που παραγγέλνουν μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας αποφασίζουν τα Δικαστήρια της Σπάρτης, Ελλάδα.